Pnömokonyoz Nasıl Teşhis Edilir ?

Pnömokonyoz Tanı ve Teşhisi için aşağıda da verildiği şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pnömokonyoz Tanı Şeması bulunmaktadır. Bu şema aşağıdaki gibidir.

pnömokonyoz teşhis ve tanı

 

 

Öncelikle iş yeri ortamının toz maruziyeti dikkate alınır. Sonrasında çalışandaki semptom ve bulgular gözden geçirilir. Sonrasında PA Akciğer grafisinde patoloji incelenir. En son olarak ise solunum fonksiyon testleri yapılarak hasta muayene edilir, eğer ki tüm bunlarda olumsuz şüpheler ile karşılaşılır ise meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili bir hastaneye hastanın sevki sağlanır. Eğer tümünde emin olunamaz ise ileri tetkik için göğüs hastalıkları kliniği olan ikinci basamak sağlık kuruluşuna hastanın sevki sağlanır.

Yukarıda bulunan * , ** , *** için açıklamalar ise şöyledir;

* İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır.).

** PA Akciğer grafisinin (35x35cm.) değerlendirilmesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, A ve B okuyucu tarafından değerlendirilir. İlgili Tüzük ve Yönetmelik ile A ve B okuyucu listelerine www.isggm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

*** A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili Hastaneye sevk edilir. Hastane raporlarının bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM’e gönderilir.